Rainbow
Współczesny świat boryka się z wieloma problemami, które dotykają mieszkańców wszystkich kontynentów i wpływają na jakość oraz długość życia przeciętnego człowieka. Jednocześnie naukowcy dążą do odkrycia nowych wynalazków, mających ułatwić nam życie, oraz zbadania nieodkrytych dotąd dziedzin nauki i przestrzeni kosmicznej. W dobie powszechnej komputeryzacji i dostępu do Internetu każdy z nas może przyczynić się do zwalczania globalnych zagrożeń i chorób trapiących ludzkość, a także pomóc w nowatorskich badaniach naukowych. Wszystko to jest możliwe dzięki systemowi obliczeń rozproszonych BOINC, stworzonemu przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.
 
 
 
BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) to niekomercyjne rozwiązanie z dziedziny obliczeń rozproszonych, pozwalające domowym komputerom uczestniczyć w badaniach naukowych. Oprogramowanie powstało dla potrzeb programu SETI@home, zajmującego się poszukiwaniem sygnałów od pozaziemskich cywilizacji w kosmicznym szumie radiowym i miało swoją oficjalną premierę 17 maja 1999 roku. Następnie zaczęło być używane do innych naukowych projektów, korzystających z systemu obliczeń rozproszonych. 15 grudnia 2005 roku zakończono przeniesienie oprogramowania na nową platformę BOINC.
 
 
 
Obliczenia rozproszone są nowoczesną metodą wspierania nauki poprzez woluntatywne użyczenie mocy komputerów domowych, które mogą wspomagać naukowców w rozwiązywaniu określonych problemów badawczych. System obliczeń rozproszonych polega na wykorzystaniu komputerów zlokalizowanych w różnych częściach świata. Dane zadanie matematyczne zostaje podzielone na setki mniejszych części przesyłanych do prywatnych komputerów i przez nie obliczanych, a następnie odsyłanych do komputera serwera, który przetwarza informacje i stwarza właściwy wynik. Program BOINC jest bezpłatny, nie spowalnia pracy komputera, a może pomóc w przeprowadzaniu skomplikowanych obliczeń matematycznych, nierzadko przyczyniających się do rozwoju różnych dziedzin nauki.
 
 
 
Firma Rainbow aktywnie uczestniczy w programie BOINC i wspiera szereg projektów mających na celu pomoc naukowcom z całego świata w badaniach przydatnych do zwalczania chorób takich jak: malaria, HIV, nowotwory złośliwe, rak prostaty, choroba Alzheimera; a także badaniach przestrzeni kosmicznej, przewidywaniu zmian klimatycznych, rozwiązywaniu problemów z dziedziny chemii kwantowej oraz matematyki. Specjalnie powołana w tym celu drużyna z firmy Rainbow SaveTheWorld bierze udział w następujących projektach:
 
 
 

Milkyway@Home – projekt badania przestrzeni kosmicznej, szczególnie grawitacyjnego potencjału drogi mlecznej i znajdujących się na niej szczątków pływowych. Głównym celem jest stworzenie trójwymiarowej struktury drogi mlecznej, a dodatkowymi zadaniami - śledzenie obecnego położenia ciał niebieskich oraz symulowanie ich położenia w przeszłości. Działania te umożliwiają zrozumienie procesów zachodzących w przestrzeni kosmicznej oraz przewidywanie rozwoju naszej galaktyki w przyszłości.
 
 
 
Seti@Home – najbardziej rozpowszechniony projekt, dotyczy analizowania danych z radioteleskopu Arecibo w celu poszukiwania sygnałów mogących pochodzić od pozaziemskich cywilizacji.
 
 
 
Cosmology@Home – projekt polegający na  poszukiwaniu modelu, który najlepiej opisywałby Wszechświat i pomógł zrozumieć jego naturę. więcej»
 
 
 
Einstein@Home – projekt mający na celu badanie fal grawitacyjnych, polegający na przeszukiwaniu danych z Laserowego Interferencyjnego Obserwatorium Fal Grawitacyjnych w USA i z obserwatorium fal grawitacyjnych GEO 600 w Niemczech, w poszukiwaniu sygnałów pochodzących od szybko obracających się gwiazd neutronowych, znanych także jako pulsary.
 
 
 
Spinhenge@home – projekt, którego celem jest lepsze zrozumienie obszaru magnetyzmu molekuł oraz poszerzenie zakresu jego zastosowań, dzięki czemu w przyszłości będzie możliwa „inżynieria chemiczna” – konstruowanie cząstek na zamówienie, być może wykorzystywane w medycynie czy biotechnologii.
 
 
 
Rosetta@home – celem projektu jest przewidzenie kształtu, w jaki białko składa się w naturze. Badania nakierowane są na walkę z chorobami (wąglik, HIV, malaria, opryszczka, nowotwory złośliwe, rak prostaty).
 
 
 
Docking@Home – projekt zajmujący się oddziaływaniami międzybiałkowymi na poziomie atomowym. Wiedza na ten temat może przyczynić się do powstania nowych leków.
 
 
 
AQUA@home - skrót pochodzi od nazwy Adiabatic Quantum Algorithms. Jest to projekt realizowany przez firmę D-Wave Systems Inc, zajmującą się nowymi technologiami i mającą siedzibę w Burnaby w Kolumbii Brytyjskiej. Jego celem jest przewidywanie wydajności nadprzewodzących adiabatycznych komputerów kwantowych przy obliczaniu trudnych problemów z szerokiego zakresu: od materiałoznawstwa zaczynając, na uczeniu maszynowym kończąc. więcej»
 
 
 
yoyo@home - projekt, który dzięki zastosowaniu technologii WrapperApp obejmuje swoim zasięgiem cztery podprojekty. więcej»
 
 
 
World Community Grid – postrzegana jako najważniejszy i najpożyteczniejszy projekt, jej celem jest bowiem zrzeszenie projektów pomagających ludzkości (na przykład: Help Fight Childhood Cancer, Nutritious Rice for the World, The Clean Energy Project). Niegdyś była to samodzielna platforma przetwarzania rozproszonego, obecnie zintegrowana z BOINC.
 
 
 
Climate Prediction – projekt mający na celu odkrycie, jakie uproszczenia można wprowadzić w komputerowym modelowaniu klimatu. więcej»
 
 
 
RNA World – projekt zajmujący się identyfikacją, analizą, przewidywaniem strukturalnym i budową cząsteczek RNA. System opiera się na oprogramowaniu bioinformatycznym z użyciem metod wysokiej wydajności i przepustowości oraz wykorzystaniu mocy domowych komputerów rozproszonych na całym świecie, używających Linuxa, Windowsa i OSXa. Bazą projektu jest Rechenkraft.net e. V. - jednostka badawcza w Niemczech.
 
 
 
QuantumFIRE alpha – projekt zajmujący się badaniami nad podstawami kwantowymi, fizyką ciał stałych i chemią kwantową. Projekt ma swoją siedzibę przy TCM group w Cavendish Laboratory na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. QuantumFIRE alpha jest programem testowym, mającym dać podwaliny pod projekt QuantumFIRE.
 
 
 
GPU Grid – projekt zajmujący się symulacją połączeń atomowych w białkach. Stworzony dla konsoli Playstation 3 oraz pod karty Nvidia.  Projekt został stworzony na Uniwersytecie Pompeu Fabry.
 
 
 

Nasza sojusznicza drużyna TomaszPawelTeam wspiera dwa matematyczne projekty:
 
 
 
• PrimeGrid - jest to grupa projektów, poświęconych szukaniu liczb pierwszych. Początkowo projekt nosił nazwę Message@home, był związany z kryptografią - głównie z faktoryzacją RSA - i służył testowaniu platformy BOINC. Jego twórcą jest Rytis Slatkevicius, który zajmował się rozwijaniem koncepcji PerlBOINC. We wrześniu 2005 roku zmieniono nazwę projektu na PrimeGrid. Obecnie składa się on z 7 podprojektów. więcej»
 
• Collatz Conjecture - projekt matematyczny badający problem Collazta. Jest kontynuacją zakończonego projektu 3x+1@home.
 
 
 
Ponadto drużyna TomaszPawelTeam bierze udział w szeregu innych projektów, m.in.:
malariacontrol.net - projekt pomagający ograniczyć rozprzestrzenianie się malarii, VTU@Home, uFluids, SZTAKI Desktop Grid, SHA-1 Collision Search Graz, Rectilinear Crossing No., QMC@Home, NQueens Project, Leiden Classical, IBERCIVIS, FreeHal, Docking@Home, Enigma@Home, ABC@home.
 
 
 
 
 
W obliczeniach rozproszonych aktualnie bierze udział ok. 1.8 mln osób z całego świata (głównie z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Japonii) w tym około 33000 z Polski.
 
Zachęcamy do włączenia się do wybranych przez siebie projektów lub dołączenia do drużyny SaveTheWorld, która znajduje się w ścisłej światowej czołówce
 
 
 
Instrukcję, jak dołączyć do programu, znajdą Państwo tutaj
 
 
 

Nad bezpieczeństwem komputerów czuwa Pan Grzegorz Sztajer z firmy QuatroNet.
 
× Zamknij
--------------------------------------------------------------------------------
 Pierwszym z nich jest Twin Prime Search, zajmujący się poszukiwaniem bliźniaczych liczb pierwszych (postaci k*2n + 1 i k*2n - 1) - został stworzony w kwietniu 2006 roku przez Micheala Kwoka.
 
Kolejny to Cullen-Woodall Search, w którym poszukuje się liczb pierwszych dwóch rodzajów: i n*2n + 1 i n*2n - 1.
 
Podprojekt 3*2n-1 Search opiera się na szukaniu liczb postaci 3*2n-1. Trwa już od lutego 2003 roku.
 
Prime Sierpinski Project Sieve - projekt zajmuje się przesiewaniem i testowaniem pierwszości oraz szukaniem najniższej liczby pierwszej Sierpińskiego. Jest to polski akcent w PrimeGrid.
 
Proth Prime Search - w tym projekcie szuka się liczb pierwszym Protha w postaci k2n+1.
 
Podprojekt AP26 Search zajmuje się szukaniem ciągu arytmetycznego złożonego z 26 liczb pierwszych. W tym projekcie również występuje pewien polski akcent, jego współautorem jest bowiem polski matematyk Jarosław Wróblewski.
 
Ostatni podprojekt to Primorial Prime Search, szukający liczb postaci k! ą 1 ?
 
× Zamknij
--------------------------------------------------------------------------------
 Pierwszy z nich - Muon - zajmuje się symulacją i projektowaniem części akceleratora cząstek (nazywanego Neutrino Factory), którego budowa planowana jest na 2015 rok. Ma on służyć badaniu neutrin, otrzymanych po rozpadzie mionów.
 
Kolejny podprojekt to evolution@home, badający zagadnienia ewolucyjne, a głównie ludzkie mitochondrialne DNA.
 
Trzeci podprojekt to OGR< - projekt związany z platformą przetwarzania rozproszonego Distributed.net i zajmujący się problemem Optymalnej Linijki Golomba (chodzi o pojęcie matematyczne oznaczające linijkę z minimalną ilością znaczników, dzięki której można zmierzyć wszystkie długości z danego zakresu).
 
Czwarty podprojekt - ECM - zajmuje się problemem krzywych eliptycznych, dzięki którym udało się rozwiązać jeden z najstarszych problemów matematycznych - wielkie twierdzenie Fermata, rozwiązane w 1993 roku po ponad 300 latach przez się Andrew Johna Wilesa. × Zamknij
--------------------------------------------------------------------------------
Systemy D-Wave bazują na innowacyjnym procesorze, który używa modelu obliczeniowego znanego jako Adiabatyczne Przetwarzanie Kwantowe (AQC). Procesory te wykorzystują efekty kwantowe, by rozwiązywać problemy optymalizacji w nowy sposób. Procesory te są wykonane z użyciem metali nadprzewodzących zamiast półprzewodników i pracują w ultra niskich temperaturach w próżni magnetycznej. × Zamknij
--------------------------------------------------------------------------------
Jak dołączyć do BOINC?
 
1. Ściągnij i zainstaluj program BOINC ze strony:
http://boinc.berkeley.edu
 
2. Następnie na stronach programów, do których chcesz dołączyć (np. Milkyway@Home, Cosmology@Home itp.), załóż własne konto i - jeśli chcesz - dołącz do drużyny SaveTheWorld.
 
3. Działaj według instrukcji BOINC i wspomagaj naukowców w badaniach kształtujących naszą przyszłość! × Zamknij
--------------------------------------------------------------------------------
Wszechświat liczy 14 mld lat, lecz jego natura - mimo ogromnego postępu technologicznego - wciąż jest dla nas tajemnicą. Większą część jego struktury stanowi ciemna energia (hipotetyczna forma energii, która wypełnia całą przestrzeń i wywiera na nią ujemne ciśnienie, wywołując rozszerzanie się Wszechświata; stanowi 74% jego masy) oraz ciemna materia (materia nieemitująca i nieodbijająca światła, której istnienie jest zdradzane jedynie przez wywierane na nią efekty grawitacyjne i która stanowi 22% masy Wszechświata). Już sama wielkość Wszechświata jest niewyobrażalna - ok. 93 mld lat świetlnych! Należy zaznaczyć, iż sekunda świetlna to odległość, jaką światło pokonuje w sekundę, równa 300000 km. Oznacza to, że dwie sekundy świetlne to już 600000 km. Rok świetlny to odległość gigantyczna, a my mówimy tutaj o 93 mld lat!
 
Wciąż niezbadany Wszechświat od tysiącleci fascynował ludzkość. Każda nieomal mitologia poruszała problematykę kosmogonii, a więc historii powstania Wszechświata. Starożytni tworzyli nawet jego astronomiczne - w większości geocentryczne - modele. Jednak już w antycznej Grecji pojawiały się heliocentryczne koncepcje, rozwinięte następnie w średniowieczu przez Mikołaja Kopernika, uzupełniane przez Thomasa Diggesa i Giordana Bruna i ostatecznie zaakceptowane przez naukowców. Bazą współczesnych modeli Wszechświata jest ogólna teoria względność Einsteina, a najbardziej prawdopodobnym z nich - teoria Wielkiego Wybuchu, w wyniku którego wyłonił się Wszechświat. Dowodem na słuszność tej teorii jest kosmiczne mikrofalowe promieniowanie reliktowe (promieniowanie będące pozostałością Wielkiego Wybuchu), odkryte w latach 1964-1965 przez Arna Penziasa i Roberta W. Wilsona.
 
Twórcą projektu cosmology@home jest Ben Waldent, znany profesor z University of Illinois, specjalizujący się w szerokim zakresie badań: od początków Wszechświata do badania jego wpływu na rozwój cywilizacji. W jego projekt zaangażowanych jest wielu amatorów badania kosmosu, niekoniecznie naukowców. Projekt cosmology@home współfinansowany jest przez National Science Foundation - agencję rządu amerykańskiego wspierającą rozwój nauki i edukacji - oraz NASA. Świadczyć to może o dużej wadze przedsięwzięcia oraz znaczeniu rozwoju nauki dla Stanów Zjednoczonych. Badania opierają się na obliczaniu predykcji milionów teoretycznych modeli opisanych przez różne kombinacje parametrów, a następnie ich porównanie z dostępnymi danymi astrofizycznymi. × Zamknij
--------------------------------------------------------------------------------
Waga projektu jest ogromna, a badania długotrwałe (obrabianie danego modelu klimatycznego trwa ok. 200 godzin). Jednym z najdłuższych eksperymentów było doświadczenie związane z cyklami siarki o nazwie Sulphur cycle experiment, który trwał aż 700 godzin na mocnym komputerze, czyli prawie miesiąc. Naukowcy pracujący nad projektem wprowadzili kilka interesujących modeli klimatycznych, m.in.: w pełni połączone modele, model atmosferyczny w połączeniu z prostym oceanem, modele atmosfery oraz model hybrydowy. × Zamknij
--------------------------------------------------------------------------------
Projekt opiera się między innymi na próbach komputerowego odtwarzania struktury trzeciorzędowej białek, dla których ta struktura jest znana, oraz przewidywaniu kształtu białek, dla których nie znamy tej struktury. Naukowcy badają także reakcje zachodzące między dwiema cząsteczkami białek, by odkryć wpływ kształtu białka na jego funkcję. Nadrzędnym celem jest możliwość projektowania białek, które będą spełniać określone funkcje, np. pomagać w walce z chorobami. W projekcie badane są również białka odpowiedzialne za wywoływanie lub neutralizację konkretnych chorób. Projekt korzysta z jednego algorytmu przewidywania kształtu białka, zawierającego następujące czynności: wprowadzenia sekwencji aminokwasów tworzących białko; założenia, że te aminokwasy są ogniwami łańcucha rozciągniętego do linii prostej; losowego przesuwania jednego z ogniw łańcucha w celu uzyskania nowego kształtu; obliczania energii nowego kształtu. Etapy te powtarza się wielokrotnie. Jeżeli energia nowego kształtu jest niższa od energii kształtu poprzedniego, zmiana jest akceptowana, w przeciwnym razie jest ona odrzucana. Cały projekt rosetta@home prowadzony jest przez znanych naukowców pod kierownictwem Davida Bakera z Uniwersytetu Waszyngtońskiego.